Nyheter

Advent


Nå går vi inn i adventstiden, og i barnehagen er den preget av ro og glede. Vi undrer oss, det er spenning og overraskelser. Hver dag koser vi oss sammen i adventsamling hvor vi tenner lys, synger og leser.

Les mer


Klubben renser torsk


Gjennom høsten har de største barna på Harestua, Klubben, jobbet med tema kroppen. Interessant å se hvordan en fisk ser ut inni og om den har noen deler som er lik til menneskekroppen. Undring sammen....


Bukkene bruse


Knøttebo jobber med temaet "de tre bukkene bruse". Barna får erfaringer gjennom eventyr og dramatisering.

Les mer


Nyhetsarkiv

Sikrer kvalitet i barnehagen


Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars ny rammeplan for barnehagene. Den nye planen er mer tydelig om barnehagens innhold og oppgaver og ansvaret til personalet.
Rammeplanen er et viktig dokument for å sikre barn et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Vi ønsker å fokusere på kvalitetsutvikling i den store utbyggingen vi er inne i og dette er en viktig del av Barnehageløftet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Rammeplanen skal gi retningslinjer for både innholdet i og oppgavene til barnehagen, og gi både personale, foreldre, eier og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet.

Den nye planen understreker barns rett til medvirkning og barnehagens plikt til å ta hensyn til hvert enkelt barns forutsetninger og behov. Det er formulert tydeligere krav til personalet i barnehagen.

Den nye rammeplanen er vesentlig kortere enn tidligere, men mye av grunntankene er bevart. Som tillegg til rammeplanen vil det bli utarbeidet flere temahefter som utdypning av noen av de sentrale områdene, blant annet om småbarn i barnehagen og barns medvirkning. Rammeplanen iverksettes 1. august. Planen bygger på rapporten som en arbeidsgruppe leverte sommeren 2005 og rammeplanen fra 1995.


Tilbake
Hjelmbybakken 10, 3237 SANDEFJORD
E-post: post@naturbarnehage.no
Site powered by WebOfficeOne ©